Časopis Naše řeč
en cz

Lingvistické časopisy přístupné v on-line službě ProQuest 5000

[Drobnosti]

(pdf)

-

Možnost bezplatného přístupu k bibliografickým záznamům článků a částečně k jejich plným textům z odborných časopisů vycházejících v angličtině prostřednictvím on-line služby ProQuest 5000 získaly vysoké školy, pracoviště Akademie věd ČR, veřejné knihovny a další vybrané typy převážně neziskových institucí. Plošná národní licence je na období 2000 až 2003 financována díky dotaci z grantového programu „Informační zdroje pro výzkum a vývoj“ (nositelem příslušného projektu LI002043 je Ústřední knihovna Univerzity Karlovy). Neformální konsorcium sdružující instituce, které využívají službu ProQuest 5000, má v současnosti více než 230 členů.

Součástí služby ProQuest 5000 je i bibliografická a částečně plnotextová databáze Academic Research Library, která pokrývá mj. lingvistiku a hraniční obory. K titulům, které jsou k dispozici v plném znění (průměrně s šestiletou retrospektivou), patří např. American Speech, America Journal of Speech-Language Pathology, Journal of Language and Social Psychology, Language and Speech, Modern Language Quarterly, Quarterly Journal of Speech aj. Všechny zmíněné tituly jsou excerpovány v Arts & Humanities Citation Index.

Připojení do ProQuest 5000 je zajištěno prostřednictvím oficiální webové prezentace národní licence (http://www.proquest.cz). Vyhledávat lze podle mnoha formálních a obsahových hledisek (např. autor, název článku, deskriptor, název časopisu apod.). Dotaz je možné omezit pouze na plné texty článků nebo na lektorované (peer-reviewed) časopisy. Služba ProQuest 5000 byla rozšířena o funkci IntelliDocs, díky níž jsou propojeny články s dalšími (např. encyklopedickými) zdroji včetně těch, které jsou dostupné mimo samotný ProQuest 5000. Reprodukce dat v jakékoliv formě je v souladu s licenční smlouvou povolena výhradně pro interní nebo osobní účely.

Z uživatelského hlediska je podstatné, že pro práci s oběma službami není nutné speciální softwarové vybavení – stačí standardní webový prohlížeč (např. Netscape Communicator nebo Microsoft Internet Explorer minimálně verze 3). V případě, že instituce je již registrována, kontrola oprávnění ke vstupu do systému je prováděna automaticky, uživatelé tedy nepotřebují individuální heslo. Na níže uvedené adrese lze rovněž nalézt podpůrné materiály (mj. manuály v češtině).

Mgr. Filip Vojtášek
public relations
Albertina icome Praha s. r. o.
Štěpánská 16
110 00 Praha 1
tel.: 2223 1212
fax: 2223 1313
e-mail: Filip.Vojtasek@aip.cz

Naše řeč, ročník 84 (2001), číslo 5, s. 272

Předchozí Z dopisů jazykové poradně

Následující Alena Jaklová: První čechoamerická periodika, jejich jazyk a styl II