Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Drobnosti]

(pdf)

-

Dotaz

Jedná se mi o správné používání označení osoby, trpící nemocí zvanou celiakie. (Jen pro zajímavost, jedná se o nemoc spojenou s celoživotní nesnášenlivostí lepku.) Zdá se mi, že jediná možná varianta je tedy pro nemocného/nemocnou s takovouto diagnózou celiak/celiačka. Někteří nemocní však namítají, že tyto výrazy špatně zní a je nutno použít slova celiatik/celiatička (po vzoru „diabetik/diabetička“ – tam je ovšem to -ti- součástí slova diabetes, tudíž pochopitelně na svém místě a správně). Můžete nám prosím poradit?

Odpověď

Kořenným slovem je řecké koiliá ‘dutina, břicho’ apod. Už v řecko-latinských výrazech z doby antické se najde řec. koiliakos, lat. coeliacus, v obou případech adjektivum ‘břišní, žaludeční’. Toto adjektivum pak také zpodstatnělo pro označení nemocného s břišními/žaludečními obtížemi, trpícího celiakií. České přejaté slovo má podobu celiak (srov. řec. mania, čes. mánie – maniak). Nám na slově celiak a na naprosto pravidelně, „čitelně“ přechýleném celiačka nic špatně nezní. Navíc lze ta slova pokládat za vžitá: kromě toho, že je známe z praxe, existuje doklad z tisku už z r. 1998 Stát bude celiakům a fenylketonurikům poskytovat na dietní potraviny příspěvky. Zato podoba celiatik by nesmyslně hromadila adjektivní přípony. Nepodložená nelibost by měla ustoupit. Během naší diskuse k tomuto tématu se objevil i problém adjektiva celiakální, a protože je to z Vašeho oboru, připojíme ještě poznámku na toto téma. V angličtině je situace jasná: tam má coeliac charakter adjektiva (coeliac disease, sprue, society; anatomické názvy coeliac artery/plexus) a jen zcela menšinově se objevuje varianta coeliacal, která rovněž hromadí přípony: poměr dokladů na internetu je na -iac 94400 : -iacal 7 (slovy sedm; hodnotíme je jako ojedinělé „úlety“ méně poučených uživatelů odborné terminologie). V češtině se objevuje dvouslovný název celiakální sprue. Uvádějí ho novější lékařské slovníky z nakl. Maxdorf, autorská dílna Vokurka–Hugo; starší slovníky z dílny Kábrt–Valach, ctící klasickou tradici, kombinaci přípon -iak + ální neuvádějí. Je sice pravda, že systémově náležitá celiacká sprue může zavádět k celiakům místo ke „koilii“ – ale výrazu se lze vyhnout, protože i podle citovaných slovníků máme k celiakální sprue jednoslovné synonymum celiakie.

Naše řeč, ročník 87 (2004), číslo 5, s. 272

Předchozí Martin Prošek: Odkud přišlo hafo?

Následující Josef Hrbáček: Recepce textu, jeho analýza a interpretace