Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Drobnosti]

(pdf)

-

Dotaz

Chtěl bych se zeptat, jestli je nutné psát „zelení“, nebo „Zelení“, pokud jde o synonymum pro Stranu zelených, oficiálně pod tímto názvem přihlášenou na ministerstvu vnitra. Případně, jestli je možné využít obě možnosti. Většina evropských environmentálních stran se jmenuje „Zelení“ (Die Grüne, Les Verts). Bylo by tedy nutné psát: němečtí či francouzští Zelení, ale čeští zelení.

Odpověď

Pravopisná podoba názvu strany vychází z toho, jaký oficiální název si strana zvolí. Podle pravopisných zásad obvyklých pro češtinu je v tomto případě název Strana zelených (tedy pouze první písmeno názvu je velké). Tak se strana píše i na svých oficiálních webových stránkách. Jednotliví členové strany se v češtině chápou jako obecné pojmenování: komunisté, lidovci, sociální demokraté, unionisté, a proto i zelení. Pokud bychom psali velké písmeno, museli bychom tak psát i členy ostatních stran, protože jde o stejný pojmenovací typ. Domníváme se, že rozpaky kolem velkého písmena jsou způsobeny hlavně samotným významem slova zelený, které má na rozdíl od názvů jako unionista či lidovec i svůj původní obecný význam (zelená barva). Proto je někdy patrná snaha naznačit velkým písmenem, že nejde o barvu, ale politickou příslušnost. Z jazykového hlediska je však původní lexikální význam nepodstatný ― z kontextu je vždy zřejmé, co má autor textu na mysli. S tím, že budeme psát čeští zelení, ale rakouští Zelení, se nedá nic dělat. Takové případy nejsou časté, ale vyskytují se.

Naše řeč, ročník 89 (2006), číslo 4, s. 224

Předchozí Miloš Mlčoch: Řešit a řešení

Následující Markéta Pravdová: (Nejen) o korespondenci v korespondenci jazykové poradny