Časopis Naše řeč
en cz

Pošeptmo, pošepmo, pošetmo

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. J.) Původní tvar asi byl pošeptmo (slovesné příslovce tvořené jako bodmo, sečmo, kolmo atd.), ale protože ve složitějších skupinách souhláskových často některá souhláska ve výslovnosti zaniká, vyslovovalo se pošepmo (tak se psává obyčejně v starší době) nebo pošetmo (to jest dnešní obyčejná výslovnost v středních Čechách). Náš pravopis bývá v takových případech rád věren původu slova, proto by se s jeho zvyklostmi nejlépe srovnávalo, kdybychom psali pošeptmo (tak psával na př. Pavel Skála ze Zhoře); dnešní spisovný jazyk raději užívá slova šeptem (ač pošeptmo je tvar docela správný). Příbuzné je asi také příjmení Pošepný m. pošeptný (šeptavý); polština má vedle poszeptać i sloveso poszepnąć a příd. jm. poszeptny, poszepny.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 5, s. 159

Předchozí Poříč

Následující Ruce