Časopis Naše řeč
en cz

Zpráva o internetové aplikaci Vokabulář webový

Alena M. Černá

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Na internetových stránkách http://vokabular.ujc.cas.cz je zpřístupněn Vokabulář webový, internetová aplikace zprostředkovávající informace o slovní zásobě staré češtiny. Tvůrcem a provozovatelem tohoto webového hnízda je oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. V současné době je Vokabulář webový tvořen třemi lexikálními zdroji: Malým staročeským slovníkem (J. Bělič — A. Kamiš — K. Kučera, Praha 1979), pracovním heslářem k lexikální kartotéce oddělení vývoje jazyka, který vznikl v 2. polovině 60. let 20. století, a Elektronickým slovníkem staré češtiny. Zatímco u prvních dvou zdrojů se jedná o práce dokončené a představené celistvě, Elektronický slovník staré češtiny je dílo právě vznikající, které bude do Vokabuláře zapojováno postupně, vždy po dokončení hesel počínajících určitým písmenem. Přístup ke stránkám Vokabuláře webového je bezplatný.

Naše řeč, ročník 90 (2007), číslo 3, s. 164

Předchozí Ludmila Zimová: Životní jubileum prof. PhDr. Marie Čechové, DrSc.

Následující Anna Černá: Piraňa