Časopis Naše řeč
en cz

Ústrojenec

Václav Ertl

[Hovorna]

(pdf)

-

(A. D.) Psáti ustrojenec (s krátkým u) není správné a analogie se slovy přivrženec, ukvapenec a p. není na místě. Slova přivrženec, ukvapenec jsou odvozena od sloves (vl. od příč. trp. těchto sloves), slovo ústrojenec však není odvozeno od slovesa ustrojiti (sice by znamenalo, jak dobře píšete, někoho ustrojeného), nýbrž od přídav. jména ústrojný, organický (a to zase od podst. jména ústrojí, organismus) týmž způsobem jako stařec od slova starý, jedinec od jediný anebo příslušník od příslušný a p. Kdyby bylo slovo to staré, zněl by 1. pád náležitě ústrojnec, 2. ústrojence atd. a mohli bychom se domnívati, že 1. pád ústrojenec vznikl podobným vyrovnáním 1. pádu s ostatními jako v slově blíženec, které bylo rovněž odvozeno od příd. jména bližný a [63]jehož dnešní 1. pád blíženec za starší blížnec vznikl podle ostatních pádů blížence, blíženci atd. Ale slovo ústrojenec je odvozenina nová (jako samo příd. jméno ústrojný) a vzniklo přímo v této nynější formě patrně vlivem četné třídy podobných slov na -enec a snad i jiných odvozenin z téhož základu jako ústrojenství, ústrojenstvo a p.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 2, s. 62-63

Předchozí Rozhodopádně

Následující Všední den