Časopis Naše řeč
en cz

Jazyk ve válce

Jarmila Mlejnecká

[Drobnosti]

(pdf)

-

Válka, která proběhla v Iráku, ovlivnila jazyk sdělovacích prostředků. Česká média potřebují nejen překládat anglické výrazy a zavádět tak nová slova, ale spolu s novináři z celého světa si kladou i otázku po nezávislosti a objektivitě informací, které poskytují tzv. „embedded journalists“. Kdo to vůbec je a jak si s tímto výrazem „poradila“ čeština?

Velký anglicko-český slovník[1] slovo embed překládá jako ‚zasadit, zapustit, zakotvit‘ (např. do betonu, do malty); ‚obklopit‘ (např. pecka je obklopena dužninou); ‚usazovat se, usadit se‘ (např. špína se usazuje za nehty). Anglický výkladový slovník Oxford Advanced Learner’s Dictionary[2] nabízí tuto definici: ‚pevně umístit, zapustit do nějaké látky nebo pevného předmětu‘.

V českých novinách a ostatních sdělovacích prostředcích se výraz používal různým způsobem. Často byl ponechán v původní anglické podobě v uvozovkách bez vysvětlení, popř. s přeloženým komponentem (embedded journalist, embedded novináři), nejčastěji ale s „překladem“ či vysvětlením.

Jaký má uvedené slovní spojení význam? Embedded novinář je válečný reportér, zpravodaj, který žije s vojenskou jednotkou přímo na bojišti. Vojáci mu poskytují stravu, někdy i oblečení, a především ochranu. Na oplátku ale určují, jaké informace ke svým čtenářům, posluchačům a divákům vyšle. Právě tento fakt je příčinou mediálních debat o nezávislosti (není bez zajímavosti, že novináři, kteří se nepřipojili k jednotkám a ve válčící zemi se pohybovali na vlastní nebezpečí bez vojenského doprovodu, bývají označováni právě za „nezávislé“) a objektivitě informací, které zdánlivě přímo zprostředkované zprávy od novinářů poskytují.

Čeština výraz překládala nejčastěji pomocí přídavných jmen (přidělený, přičleněný novinář, novinář postupující s jednotkou, novinář připojený k jednotce, reportér doprovázející jednotky, reportér dlouhodobě umístěný u jednotky, domovský novinář (tedy žijící a cestující s vojáky), korespondenti uložení u bojových jednotek, ale i novinář svázaný (nejen „logisticky“, ale i způsobem informování) s jednotkou, vsazený novinář (jakoby nedobrovolně), dokonce i nesvobodní reportéři (tedy umístění a ubytovaní u jednotky); někdy slovesem – novináři jsou ukotvováni u jednotek. Vzhledem k rozdílnosti jazykových typů čeština nepřekládá prostým slovesným tvarem, ale předložkovým spojením. Jindy sdělovací prostředky výraz opisovaly, často pomocí údaje o místě – reportér u jednotky, novinář na bojišti, reportér v armádě, novináři v poli, pozorovatel (tzv. embed) v jednotce. V narážkách na zmíněnou společenskou diskusi se pak mluvilo i o embedded inteligenci (novinářů), embedded informaci s jasně negativním významem ‚prospívající válečné propagandě‘ apod.

Spíše ve snaze o komický účin byla zmiňována souvislost s českým překladem anglického výrazu bed – postel, ať už v novinových titulcích (S novináři v posteli) nebo v převodu nakvartýrovaný novinář.

Přestože český jazyk nabídl překladatelům četné možnosti převodu výrazu do češtiny, úzus zatím velmi kolísá. Zůstává otázkou, zda čeština slovo embedded nepotřebovala pouze dočasně, tedy jako výraz spjatý výhradně s konkrétní historickou skutečností, a „do příští války“ bude zapomenuto.


[1] K. Hais – B. Hodek, Velký anglicko-český slovník, Academia, Praha 1991.

[2] A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Oxford University Press 2000.

Naše řeč, ročník 86 (2003), číslo 5, s. 266

Předchozí Jana Hoffmannová: Za Karlem Hausenblasem

Následující Robert Adam: Klíšťová encefalitida