Časopis Naše řeč
en cz

Anglicismy přejímané do češtiny v původní plurálové formě

Diana Svobodová

[Drobnosti]

(pdf)

-

Některé anglické výrazy, které se v současné době objevují v češtině, jsou přejímány v původní anglické formě množného čísla s koncovkou -s. Obvykle jsou užívány jako nesklonná substantiva v množném čísle, přiřazovaná z důvodu potřeby gramatické a syntaktické shody k některému ze tří gramatických rodů na základě rodu českého ekvivalentu, nebo přirozeného rodu daného substantiva. Z nejčastěji užívaných anglicismů tohoto typu můžeme jmenovat např. cornflakes (‚kukuřičné lupínky‘, existuje i graficky adaptovaná podoba kornflejky), headhunters (česky ‚náboroví pracovníci‘, ‚lovci hlav, lanaři‘, morfologicky adaptovaná forma je headhunteři), cheerleaders (‚dívky povzbuzující při sportovních utkáních‘, nazývané také ‚roztleskávačky‘), oldies (‚starší písně‘), rowdies (‚vlajkonoši‘ ve sportovní terminologii), skinheads (příslušníci tohoto hnutí, ‚holé lebky‘, morfologicky adaptovaná forma je skinheadi, příp. skinheadové) apod.

Ve sféře ekonomiky a obchodu se dále objevují např. výrazy blue chips (‚bezrizikové akcie‘), futures (‚termínované obchody‘), investor relations (‚vztahy s investory‘), options (‚opce, předkupní n. přednostní práva‘), promotions (‚propagace, reklama‘), public relations (‚styk s veřejností‘), skills (‚dovednosti‘) a další, které jsou užívány jako odborné termíny v této oblasti.

Anglické výrazy v původní formě plurálu se objevují i v názvech českých sportovních klubů, např. Knights (v překladu ‚Rytíři‘), Lions (‚Lvi‘) a Panthers (‚Panteři‘), nebo v názvu románu V. Párala a stejnojmenného filmu Playgirls.

V některých případech se v průběhu procesu formální adaptace také stává, že k původní anglické plurálové koncovce -s je připojena ještě obdobná koncovka česká, jako je tomu např. u pomnožného substantiva jeans adaptovaného ve dvou rovnocenných formách džíny a džínsy. Podobně anglické výrazy comics (v češtině ‚obrázkový seriál‘) a chips (‚bramborový lupínek‘) jsou původními tvary množného čísla, v češtině však tyto tvary plní funkci singuláru a v plurálu jsou k nim připojovány české plurálové koncovky. Nacházíme je tedy ve tvarech comicsy a chipsy (nom. pl.), první výraz také v graficky adaptovaných podobách komiks a komiksy. Ze starších výpůjček pak lze uvést např. keksy (angl. cake, v množném čísle cakes s výslovností [kejks]), kde však při přejímání a adaptaci sehrála významnou roli němčina (podstatné jméno Keks je tam také tvarem singulárovým).

Podobné tvary lze chápat v češtině jako nesprávně tvořené a vyskytují se pouze ojediněle. Naopak většina anglických výrazů, včetně substantiv pomnožných, je v češtině užívána v množném čísle pouze s koncovkami českými. Například název úzkých dámských přiléhavých kalhot (angl. leggings) byl v češtině adaptován ve dvou rovnocenných tvarech, a to leginy a legíny.

Naše řeč, ročník 83 (2000), číslo 1, s. 55

Předchozí Josef Šimandl: Aranže

Následující Z dopisů jazykové poradně