dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

U vrácení

[Hovorna]

(pdf)

-

V úředním spise jsme čtli, že nějaké vyjádření má [288]býti posláno »u vrácení« všech spisů; rozuměj »se všemi spisy«. Je to blíženec krásného »u připojení« (IV, 95), které ovšem v úředním slohu českém žije vesele a »bude žít na věky«; viděli jsme již také spis, v němž se kterémusi úřadu ukládá »u připojení účtu« (t. j. podle přiloženého účtu) vyplatiti x K.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 9, s. 287-288

Předchozí Tu- a cizozemská

Následující Vejíti se