Časopis Naše řeč
en cz

Vážení čtenáři, vážení předplatilé,

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

jistě jste si všimli, že cena našeho časopisu se v posledních letech neměnila. Bohužel nás okolnosti nutí k tomu, abychom i my reagovali na neustálý růst cen papíru a zvyšování výrobní ceny časopisů vydávaných Ústavem pro jazyk český, a proto jsme nuceni – po dlouhých odkladech – zvýšit cenu jednoho čísla na 20 Kč. I tak zůstáváme závislí na dotacích Akademie věd.

Věříme, že naši situaci pochopíte a zůstanete našemu časopisu věrni i nadále.

Zároveň Vás chceme informovat, že od roku 1997 chceme přejít na lépe fungující systém distribuce, a proto bychom rádi, kdybyste v průběhu roku 1996 zaslali svoji objednávku na rok 1997 na adresu

Ústav pro jazyk český AV ČR, Letenská 4, 118 51 Praha 1,

aby Vaše předplatné mohlo pokračovat.

Redakce Naší řeči

 

OBJEDNACÍ LÍSTEK

Objednávám předplatné časopisu Naše řeč

od čísla ......................

počet kusů ..................

Cena ročníku 1996: 100 Kč / 5 čísel v ročníku
(cena je uvedena vč. obyčejného poštovného)

Jméno ........................     Firma .............................

Adresa ...................................................................

...................................     PSČ ................................

IČO ...........................     Telefon ...........................

DIČ ...........................     Fax .................................

 

Prosím o zaslání složenky   ANO/NE

Výtisky si přeji zasílat doporučeně za zvýšenou sazbu poštovného   ANO/NE

 

Datum .........................   Podpis/razítko .......................

Naše řeč, ročník 79 (1996), číslo 2, s. 113

Předchozí Albena Rangelova: Workoholismus a to ostatní

Následující Zdeněk Hlavsa: Právní texty a jazyková poradna