Časopis Naše řeč
en cz

Zieleniec a Battěk

Bohumil Skalický

[Drobnosti]

(pdf)

-

Josef Zieleniec, český ministr zahraničních věcí, má polské příjmení. Deklinační potíže nepůsobí výslovnost [želeňec, želeňce atd.], nýbrž pro českého uživatele nezvyklá podoba grafická; v 2. pádě jednotného čísla se pak setkáváme i s psaným tvarem „Zieleniece“. Přitom by stačilo uvědomit si, že polská dvojice písmen ie odpovídá české liteře ě; budeme tedy skloňovat Zieleniec – Zieleňce – Zieleňcovi atd. Tím se toto slovo zařadí do české deklinační soustavy (skloňování podle vzoru otec).

Podobně vzniká nejistota i při skloňování příjmení Battěk. Neobvyklá pravopisná podoba zde rovněž svádí k vytváření tvaru jako „Battěka, Battěkovi“ apod.; ty se však v mluvené řeči nevyskytují. Jak si počínat? Vzorem může být skloňování místního jména Canberra. V nominativu je zdvojené písmeno (rr), ale v tvaru 3. a 6. pádu (Canbeře) se pak dvojice liter zjednoduší. Skloňujme tedy obdobně: Battěk – Baťka – Baťkovi atd.

Naše řeč, ročník 79 (1996), číslo 1, s. 52

Předchozí Eva Trnková: Kde všude dnes najdeme latinu

Následující Ivana Svobodová: Otázka pro