Časopis Naše řeč
en cz

Cizí jména

[Hovorna]

(pdf)

-

(B. U.) se píší dvojím způsobem. Vlastní jména cizí zachovávají zpravidla pravopis jazyka, z něhož k nám přešla, na př. Achilles, Pyrrhos, zvláště podržují-li i svůj tvar původní; jsou-li to však jména obvyklá a často se vyskytující, píšeme je pravopisem českým, na př. Atika, Jupiter, Kartago. U jmen cizích významu obecného (apelativ), která jsou obecným majetkem inteligence, bývá zvykem pravopis český, na př. etika, toaleta a pod.; jen u slov čistě odborných, užívaných jen v určitých kruzích inteligence, na př. jen ve spisech lékařských a pod., ponecháváme slovům cizím jejich pravopis původní. Obšírnější výklad o psaní cizích slov najdete v úvodě k Pravidlům českého pravopisu.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 8, s. 253

Předchozí Brýša

Následující Eufemismy