Časopis Naše řeč
en cz

Upozornění čtenářům

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Vzhledem ke změnám ve financování a vydávání našeho časopisu vyjde příští sešit jako dvojčíslo 4 a 5. Věříme, že toto řešení bude přijato s pochopením.

Redakce

Naše řeč, ročník 74 (1991), číslo 3, s. 168

Předchozí Alena Polívková: Zvítězí přípona -ák?

Následující Miloslav Sedláček: K vývoji jazykové kultury češtiny v letech 1918—1945