Časopis Naše řeč
en cz

K článku Slovník cizích slov od Lumíra Klimeše

Lumír Klimeš

[Drobnosti]

(pdf)

-

K recenzi L. Kroupové, otištěné v NŘ 66, 1983, s. 154—160, mám tyto připomínky:

1. Recenze (dále jen R) na s. 156 tvrdí, že v slovníku nenajdeme slova proton a xerox. Slovník však tato slova zaznamenává (s. 568, s. 783).

 2. Nelze tvrdit (R 159), že slovník slova inhibice, opus, synchronický „stylově neomezuje“. Stačí si přečíst příslušný heslový odstavec, aby bylo zřejmé, že některé významové odstíny stylově vymezeny jsou.

3. R 157 a 159 uniklo, že etymologie se uvádějí všude, kde jde o pojmenování podle osoby, místa apod. (V. též s. VII, bod 9 slovníku.) Pak by se nepozastavovala nad tím, že u slov badminton, hermetický jsou etymologie uvedeny, „ačkoliv se jinak etymologické údaje nezachycují“. Naopak, uvedení etymologie i u těchto [161]dvou slov je zcela důsledné. — V ostatních případech nejsou uváděny etymologie na přání nakladatelství.

4. R 160: „U hesla asparágus nejde o listy, ale lístky.“ Požadovaná oprava botanického termínu „nepravý list“ na „lístek“ je odborně neúnosná. Funkce listu zastává u tohoto rodu rozšířený stonek, proto je to nepravý list. Lístek je v botanice část čepele složeného listu.

5. Je pravda, že hnízdování složenin není zpracováno jednotně (R 160). Je však zpracováno — s výjimkou dvou případů — podle jednotného principu nutného z úsporných důvodů u malého slovníku. Hnízdování se neprovádí tam, kde poslední člen neporušuje abecedu. (Nevyznačení odstavce u slov začínajících hypo-, hyper- zavinila tiskárna.)

6. Vyšší míra encyklopedičnosti není v slovníku cizích slov něco, co by malému typu vůbec neodpovídalo. Nejnovější Slovar’ inostrannych slov (Moskva 1980, 7. vyd.) obsahuje 19 000 hesel a je většinou mnohem encyklopedičtější než recenzovaný slovník.

Naše řeč, ročník 67 (1984), číslo 3, s. 160-161

Předchozí Karel Kamiš: Několik poznámek k vývojové nemluvnosti

Následující Milada Nedvědová: Staročeské adjektivum plachý