Časopis Naše řeč
en cz

Vysoké ocenění díla ukrajinských lexikografů

Růžena Šišková

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

V roce 1980 vyšel v kyjevském nakladatelství Naukova dumka 11. díl Slovníku ukrajinského jazyka.[1] Tím byla dovršena mnohaletá práce lexikografického kolektivu Jazykovědného ústavu O. O. Potebni AV USSR na prvním velkém ukrajinském slovníku výkladového typu.

Slovník zachycuje slovní zásobu moderní spisovné ukrajinštiny v celém jejím stylovém a žánrovém bohatství. Heslář tohoto velkého slovníkového díla obsahuje více než 134 tisíc heslových slov. Slovník ukrajinského jazyka vychází z textů od začátku 19. stol. až po současnost; textová základna slovníku je rozsáhlá nejen co do časového rozpětí, ale i šíří záběru do funkčních stylů ukrajinštiny (kromě excerpce umělecké literatury se bohatě využilo literatury vědecké, popularizační odborné, učebnic a příruček, časopisů, novin a dokonce i literatury překladové). Slovník ukrajinského jazyka je slovník popisný, založený na citátech, takže odráží i vývoj jazyka. Způsobem zpracování jednotlivých hesel (výběrem slov a frazeologických spojení, významovou diferenciací, výkladem významů a stylistickými charakteristikami) plní i důležitou funkci normativní a kodifikační a přispívá tak k dotváření spisovné normy v plánu lexikálně-gramatickém, pravopisném a akcentologickém.

Dokladem velkého společenského významu jedenáctisvazkového Slovníku ukrajinského jazyka a jeho vysokého ocenění je Státní cena SSSR za rok 1983, která byla v listopadu téhož roku udělena kolektivu zpracovatelů slovníku — pracovníkům Jazykovědného ústavu O. O. Potebni AV USSR v Kyjevě.

Autorskému kolektivu k udělení vysokého státního vyznamenání upřímně blahopřejeme.


[1] Slovnyk ukrajins’koji movy, tom I—XI, vydavnyctvo Naukova dumka, Kyjiv 1970—1980. V čele redakce slovníku stál akademik AV USSR I. K. Bilodid, jeho zástupcem byl L. S. Palamarčuk, DrSc.

Naše řeč, ročník 67 (1984), číslo 3, s. 139

Předchozí Růžena Buchtelová: Výslovnost dvou typů francouzských vlastních jmen v češtině

Následující Josef Filipec: Česká frazeologie