Časopis Naše řeč
en cz

Chuchel

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. S.) Jistého o původu tohoto místního jména — jako mnohých jiných — je těžko co říci. Sedláček v Místop. slovníce histor. myslí patrně na odvozeninu od osobního jména Chuchel, které uvádí v seznamu jmen osobních, jež se v místních jménech opakují. Osobní jméno Chuchel jest také doloženo v Archivu českém IV, 249. Výkladu tomu by nasvědčovalo také místní jméno Chuchlice, které uvádí Kott (VI, 44) z Bílkových Dějin konfiskací. Podst. jméno chuchel značí tolik co chuchvalec, cucek.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 5, s. 157

Předchozí Broubiti

Následující Posléze, poslíž