Časopis Naše řeč
en cz

Fix, fixka

Karel Kamiš

[Drobnosti]

(pdf)

-

Nová technika se uplatňuje v současné době i ve výrobě psacího náčiní. Mezí dnešní školní mládeží je už zcela neznámé klasické ocelové pero, které nahradilo v minulém století husí brk. Plnicímu peru konkuruje nyní propisovací pero — obecně propiska — a částečně ho už zatlačuje.

V současnosti vyrábí náš průmysl další druhy náčiní pro psaní, kreslení, označování apod. Nové druhy se liší od propisovacích per hrotem i náplní, která bývá v různých barvách. Pro většinu uživatelů zdomácněly pro nové psací nástroje názvy fixy nebo fixky; pro jednotlivé kusy nebývá zpravidla označení fix, nýbrž skoro častěji fixka (slovo vzniklo zkrácením názvu Centrofix; pod tímto označením ho výroba uvádí na trh).

Zmíněné názvy jsou obecně běžné, zatím je to vlastně jediné označení nových výrobků u jejich uživatelů, neuvádí ho však ani Slovník spisovného jazyka českého, ani poslední Slovník spisovné češtiny.

V dnešní době se škála výrobků tohoto druhu rozšířila, a tak se na našem trhu setkáváme s dalšími — přesnějšími — označeními. Výrobce se snaží rozlišit je speciálními názvy podle druhu jejich určení v praxi.

Zavádí se jednak název popisovače; označuje druh sloužící k psaní a kreslení na papír. Jsou určeny pro školy, výtvarníky, kanceláře, sklady ap. na popisování nejrůznějších předmětů; ve školách se užívají často místo pastelek. Vyrábějí se v mnoha typech, všechny mají výrobní značku Centrofix rozlišenou čísly (jen některé mají jiné označení, např. Kin Pastels 7870, Kinn All Marker 1713 ap.).

Pro psaní a kreslení na hladkých plochách jsou určeny značkovače. Od popisovačů se liší tím, že mají širší průměr hrotu (nad 2,5 mm).

Kromě toho se vyrábějí tzv. zvýrazňovače. Jsou plněny zvláštním fluorescenčním inkoustem; jsou určeny hlavně pro malíře reklamního písma k zvýrazňování psaných i tištěných textů.

I když se výrobce (KOH-I-NOOR, závod Dačice) snaží prosadit místo souhrnného názvu nová pojmenování pro jednotlivé druhy tohoto nového psacího náčiní, aby se tak upřesnila funkce jeho užití v praxi, zůstává přesto u uživatelů souhrnný název fixy nebo fixky.

Zdá se, že se nejeví potřeba nahrazovat tento název, který se obecně vžil, nějakým jiným domácím slovem. Byl utvořen zkrácením slova podobně jako např. u slova lux (vzniklo podle názvu Elektrolux, výrobní značky elektrických vysavačů). Názvu lux se dosud užívá často, i když se velmi rozšířil název vysavač; zásluhu na tom má nepochybně odvozené slovo luxovat, sloveso vysávat nelze samotné užít, protože by vzbuzovalo jiné asociace.

Je málo pravděpodobné, že se výrobní názvy popisovač, značkovač, zvýrazňovač vžijí. Výrobní (nebo výrobně obchodní) názvy neodpovídají zpravidla obecně užívaným. Protože se názvy fix, fixka (fixy, fixky) už vžily, je možno je pokládat za spisovné, ve shodě s hodnocením názvů podobně utvořených (např. lux, škodovka atd.) v Slovníku spisovné češtiny.

Naše řeč, ročník 65 (1982), číslo 3, s. 166

Předchozí Otto F. Babler: Názvy divizny

Následující Marie Koudelová: McEnroe [mekenrou], nebo [makenrou]