Časopis Naše řeč
en cz

Mezinárodní informační časopis pro terminologii

Miroslav Roudný

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

V lednu letošního roku vyšlo první číslo mezinárodního časopisu TermNet News. Je určen členům sítě terminologických institucí technických oborů v celém světě, která je organizována Informačním střediskem pro terminologii (při UNESCO) ve Vídni. Toto středisko (se zkráceným názvem INFOTERM) je pracovně i personálně úzce spojeno s Terminologickou komisí TC 37 při Mezinárodní normalizační organizaci ISO. (Péči o tuto komisi i o INFOTERM převzal Rakouský normalizační ústav.)

Časopis TermNet News vychází čtvrtletně a jeho text je psán v jazyce anglickém nebo francouzském (někdy v obou jazycích). Obsahuje zprávy o terminologických pracovištích, o terminologické činnosti v různých zemích a o mezinárodních akcích týkajících se terminologické práce. Přináší též informace o zkušenostech a metodách při využívání výsledků terminologické práce k praktickým účelům. Časopis bude též podávat bibliografické zprávy o terminologických publikacích. Pravidelně budou uveřejňovány i stati různých autorů týkající se teoretické stránky terminologické práce i aplikace teorie v praxi. Časopis má rubriku s ohlasy přicházejícími od čtenářů, s dotazy a odpověďmi.

Vydavatelem časopisu je Informační středisko pro terminologii (INFOTERM) ve Vídni a v čele redakční rady je prof. Helmut Felber, ředitel INFOTERMU a sekretář komise ISO TC 37. Vydávání a tisk je zajišťován kanadským státním dokumentačním střediskem.

Naše řeč, ročník 65 (1982), číslo 1, s. 51

Předchozí Ludmila Švestková: Čteme správně cizí vlastní jména?

Následující Eva Macháčková: Mražená zelenina, mražené ovoce