Časopis Naše řeč
en cz

Týden jazykové kultury v polském rozhlasu

Alena Polívková

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Úspěšnou akcí jazykové kultury, na kterou se klade v Polsku velký důraz,[1] byl již sedmý Týden jazykové kultury v Polském rozhlasu. Na pořadech nazvaných W trosce o słowo i treść se podílelo mnoho významných polských jazykovědců.

Jednotlivé pořady se zabývaly problémy jazyka literárního, mluvenou formou jazyka, jazykovou normou, otázkami lexikálními, stylistickými i sémantickými. Předmětem zájmu byla současná slovní zásoba, především názvy užívané v průmyslu a obchodu, probíraly se též otázky týkající se jmen vlastních (osobních a zeměpisných), cizích slov a tzv. módních výrazů.

Celou tuto jazykově kulturní přehlídku pořádala lingvistická redakce Polského rozhlasu, která spolupracovala s ředitelem Ústavu polského jazyka na Varšavské univerzitě prof. dr. M. Szymczakem. Tento čin polských jazykovědců lze jistě hodnotit velmi dobře a můžeme si jen přát, aby v budoucnu byly podobné pořady i u nás.


[1] Viz o tom např. ve zprávě A. Polívkové, Jazyková kultura v Krakově, NŘ 61, 1978, s. 102n.

Naše řeč, ročník 64 (1981), číslo 2, s. 109

Předchozí Lumír Klimeš: Nový slovenský slovník cizích slov

Následující František Štícha: Obrazy a grafika