Časopis Naše řeč
en cz

Návrat k Rosovu dílu

Věra Petráčková, Miroslav Roudný

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Po roce 1945 byl převezen z neuberského zámku v Čejetičkách u Ml. Boleslavi do knihovny Národního muzea tzv. neuberský opis slovníku J. V. Rosy Thesaurus linguae boemicae. Jde o druhý opis Rosova díla, pocházející z konce 18. století (asi o sto let mladší než originální rukopis autorův). První opis je starší a je uložen v Univerzitní knihovně v Praze. O neuberském opisu se po mnoho let předpokládalo, že se buď ztratil, nebo že vůbec neexistoval.

Kaligraficky a čistě psaný rukopis se nyní fotografuje na mikrofilmy a potom se bude zpracovávat pro potřeby lexikografického oddělení Ústavu pro jazyk český ČSAV. V první fázi se bude porovnávat s autorským originálem (uloženým rovněž v knihovně Národního muzea) a s prvním opisem (ze začátku 18. století).

Neuberský opis má sedm velkých svazků, které obsahují asi 5000 stran a 30 až 40 tisíc hesel.

Naše řeč, ročník 63 (1980), číslo 4, s. 214

Předchozí Jana Hoffmannová, Alena Polívková: Konference mladých jazykovědců

Následující A. P. (= Alexandr Stich): Psaní jmen typu Ultračech, Pseudočech