Časopis Naše řeč
en cz

Jak je to se zkratkou CZV?

Josef Štěpán

[Drobnosti]

(pdf)

-

Ve stranické a odborové práci, a to v zápisech ze schůzí, v různých zprávách, ale i v tisku a dalších materiálech a v mluveném jazyce, se v poslední době velmi často setkáváme pro označování stranických a odborových výborů podle pracovišť vedle zkratky CV se zkratkou CZV; obě tyto zkratky vznikly zkrácením víceslovného pojmenování celozávodní výbor. V průmyslových podnicích se užívá dále zkratky PV (podnikový výbor). Objevují se však také zkratky CSV (celostavenišní výbor, srov. Rudé právo 29. 3. 1978) a nejnověji CŠV (poslední zkratkou se zkracuje pojmenování celoškolský výbor KSČ; ten byl nově ustaven na konferenci Univerzity Karlovy v březnu 1978). Tyto názvy a jejich zkratky vznikají všude tam, kde vedle hlavního výboru pracují i výbory dílčích složek, např. dílenské výbory ROH. Nejčastěji se v denní politické práci, a to v mluveném úzu, užívá zkratky CZV KSČ, CZV ROH, na rozšíření těchto zkratek působí jako model existence zkratky ZV /ROH/. Zatímco zkratka CV KSČ vznikla z počátečních písmen slov několikaslovného názvu, ve zkratkách CZV, CSV a CŠV nejde už o iniciálovou zkratku v běžném slova smyslu, nýbrž o rozšíření iniciálové zkratky o první písmeno druhého komponentu determinativní složeniny (první komponent složeniny určuje druhý). S tímto způsobem zkracování se setkáváme už delší dobu u kopulativních složenin (oba komponenty v nich jsou rovnocenné): zatímco zkratka ČSD je iniciálovou zkratkou v běžném slova smyslu, protože vznikla z počátečních písmen slov několikaslovného názvu Československé státní dráhy, zkratka ČSSR je iniciálovou zkratkou, v níž — na rozdíl od zkratky ČSD — je obsaženo i první písmeno druhého komponentu složeniny Československá.

Rozšíření zkratky CZV znamená z jedné strany větší přesnost a popisnost zkratky, z druhé ovšem dále zvyšuje synonymitu zkratek v češtině.

Naše řeč, ročník 61 (1978), číslo 4, s. 222

Předchozí Naděžda Svozilová: Ochutnali jste albánskou hurmu (kaki)?

Následující Alena Polívková: Dyslektická škola