Časopis Naše řeč
en cz

Zemřel František Horečka

Redakce

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Koncem února t. r. zemřel ve věku 81 let mnohostranný kulturní pracovník, spisovatel a publicista, učitel František Horečka. (Nekrolog Horečkův z pera nár. umělce Viléma Závady byl otištěn v Tvorbě, roč. 76, č. 12, s. 8.) Horečka měl živý zájem i o jazyk, zejména o regionální nářečí na rodném Frenštátsku (bohatý a pečlivě sebraný lexikální materiál tohoto nářečí publikoval ve 2. svazku Vlastivědy Frenštátska), ale i o jiné jazykové jevy. Byl také v dřívějších letech přispěvatelem našeho časopisu a ještě v r. 1974 jsme otiskli — spolu se stručným zhodnocením jeho činnosti k 80. narozeninám — i poslední jeho drobnější příspěvek ke vzniku některých příjmení na Valašsku (NŘ 57, 1974, s. 103).

Naše řeč, ročník 59 (1976), číslo 3, s. 161

Předchozí Běla Poštolková: Čeští lingvisté o odborné terminologii

Následující Antonín Rubín: Máte kalhoty z Janova, anebo z Nîmes?