Časopis Naše řeč
en cz

Jak skloňovat podstatné jméno šprot?

Alena Polívková

[Drobnosti]

(pdf)

-

Šprot (šprota) je ryba z čeledi sleďovitých, která žije ve velkých množstvích v Atlantském oceánu, v Černém a Baltském moři. Loví se spolu se sledi a zpracovává v konzervárnách.

Pojmenování šprot (šprota) vzniklo z německého slova die Sprotte, k nám však proniká z ruštiny, a to prostřednictvím sovětského výrobku zvaného šproty. V jednotném čísle má toto slovo dvě variantní podoby — šprot (m.) a šprota (ž.); obě uvádí Slovník spisovného jazyka českého. Skloňování tohoto podstatného jména v rodě ženském nečiní potíže. U mužské podoby tohoto názvu je třeba rozlišit význam ‚ryba‘ a ‚rybí výrobek‘.

Podst. jméno šprot jako název živé ryby se skloňuje stejně jako názvy ostatních ryb rodu mužského, které jsou zakončeny na tvrdou souhlásku (např. bolen, candát, cejn, tuňák apod.). V 2. p. j. č. je -a, v 1. p. mn. č. -i.

Shodně budeme skloňovat i název pro rybí výrobek, tj. v 2. p. j. č. bude -a, v 1. p. mn. č. -i. V 1. p. mn. č. však můžeme užít i tvaru neživotného, tj. šproty. Podobně se skloňuje i podst. jméno humr (2. p. j. č. -a, 1. p. mn. č. -i/y).

Naše řeč, ročník 57 (1974), číslo 2, s. 112

Předchozí Pavel Trost: Původ slova bankál/bangál

Následující Františka Havlová: Ivan Olbracht a nářečí