dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Divoké květy z novinářských sadů

[Drobnosti]

(pdf)

-

Za vyjednávání projevil anglický ministr zcela povšechně obavu, že v případě úplného dorozumění mezi Anglií a Německem může krytí zad, dané Anglií Německu, povzbudit Německo ku přepadnutí Francie. — Psal to opravdu Čech?

Princ Eitel Bedřich chystá se k odplutí m. odplouti. — Pěkné nadpisy telegramů: Obmezení osvětlování ve Vídni. Správně by bylo obmezené osvětlování nebo: Ve Vídni se obmezí osvětlování. — Pro a proti mírovému vyjednávání m. pro vyjednávání o mír a proti němu. — Rusové zahájili vyklizování oblasti u Stanislavova m. počali, jali se vyklízeti. — Předání německé noty. Gebauer řekl: Napliti tomu do očí, kdo toho slova předati užívá. Německé časopisy tuto zprávu uvádějí slovy: Die deutsche Note überreicht. Proč tedy ne česky: Německá nota (byla) odevzdána? — Pan J. Vondráček žádá nás o zjištění následujícího vysvětlení: Patrně žádá, aby se mu otisklo toto vysvětlení: — V Bavořích úřady roku 1916 zakázaly vaření Salvatora místo vařiti pivo S. — Na Smíchově městský úřad navádí k udavačství. Dalť do novin, že žádá rodiny smíchovské (správně by mělo býti: rodin smíchovských), jichž členové ve válce padli nebo byli zajati nebo jsou pohřešováni, aby na radnici učinili o nich udání (m. podali zprávu, oznámili je, ohlásili). — Pěkná věta je také: K případu tomu (pádu koně) přihlíželo pět nečinných osob m. na tu věc se dívalo pět osob, a žádná nepřispěla na pomoc. — K 50letému narození předsedovi prvního výrobního družstva p. E. F. blahopřeje Dozorčí rada, Vranovská ul. 47. Tedy to narození má 50 let? A blahopřeje i Vranovská ulice?

Něco pro Fr. Táborského: Jeden z cikánů se vrhl nejprve na k místu činu spěchajícího strážníka m. na strážníka spěchajícího na místo činu. — Obrátil se ku na ulici stojícímu člověku m. na člověka stojícího na ulici. — Ministerský předseda chtěl Miljukova volati k zodpovědnosti pro na cti utrhání. — Otcové vícečlenné rodiny nebudou užíváni v Německu přímo v bitevní linii m. Otců několikačlenné rodiny nebude užíváno. Lépe však by se řeklo, že nebudou vysíláni do bitevní linie.

Také snad ještě tuto perlu insertní: Není žádná ústní vodička v obchodě, která výtečně spojuje čistění úst a zubů s desinfekcí dýchacích [93]ústrojů a ústní dutiny jako nejlépe osvědčený peprnátový lysoform. — Bál-li se pan inserent, že by mu vodička nešla tak na odbyt, kdyby byl ohlásil prostě: Nedostanete nikde koupiti lepší ústní vodičky, kterou se výborně čistí ústa a zuby i desinfikují dýchací ústroje, nežli jest…?

»To zatím znamená jen tolik, že vše je závislo na tom, jak bude uhlí pražským plynárnám přistavováno. Bude-li jej dodáváno méně, potom je možno v několika dnech očekávati nejrozsáhlejší omezení dodávky plynu.« Ani se nezmiňujeme o nechutném »je závislo« místo »závisí«, o zbytečném »potom«. Ale krásné jest, že se již nepřistavují jen hrnce k ohni, stodoly ke dvoru atd., ale že uhelná bída nás naučila přistavovati (»zustellen«) uhlí plynárnám: před válkou se jen dodávalo. A ten druhý pád středního rodu »jej«!

»Plavba do a z Holandska zastavena«. Ta válka!

A na konec něco veselejšího. V povídce přeložené z němčiny hospodyňka vybízí muže: »Nemohl bys doskočit k Hafnerovi? Ta trouba je špatná, aby hnedle přišel, sic nebudu moci upéci štrudl«. Hafner je totiž v němčině tolik, co u nás hrnčíř. Vzpomínáme si při tom bezděky na jiného překladatele, který zase přeložil, čeho překládati neměl a z hetmana Chmielnického nám udělal setníka

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 3, s. 92-93

Předchozí Liptovský sýr

Následující J. K. (= Josef Kratochvil): Záležitost