Časopis Naše řeč
en cz

Liptovský sýr

[Drobnosti]

(pdf)

-

Říká-li kdo Chomútovu Komotava, anebo vypráví-li o komotavském nádraží, víme hned, že je Němec aneb aspoň Čech, uvyklý věrně se [92]držeti německého způsobu mluvení. Ale sýru, který pochází z liptovské stolice neboli župy v severních Uhrách, a nepochází-li, aspoň má po ní jméno, šmahem říkáme liptavský, podle německého Lip-tauer Käse. Snad je to maličkost; ale i věci sebe větší lze rozložiti v maličkosti, a snaha není úplná, vyhýbá-li se maličkostem. Proto pišme a říkejme: sýr liptovský, a kde můžeme, učme tak psáti a říkati i obchodníky a hostinské.

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 3, s. 91-92

Předchozí Obdati, obdávati

Následující Divoké květy z novinářských sadů