Časopis Naše řeč
en cz

Radíme a kritizujeme

MK

[Drobnosti]

(pdf)

-

Jak skloňujeme názvy Balnea a Rekrea

Vlastní podstatná jména Balnea (název reprezentace československých lázní a zřídel) a Rekrea (název družstevní cestovní kanceláře) patří svým skloňováním k smíšenému typu „idea“, který má některé skloňovací koncovky podle vzoru „žena“ a některé podle „nůše“. V těch pádech, kde u typu „idea“ je možno užít tvarů podle obou vzorů (dublet), dává úzus většinou přednost tvarům podle vzoru „žena“. Uvedená jména se tedy skloňují takto: 1. p. Balnea, Rekrea, 2. p. Balney, Rekrey (Balneje, Rekreje), 3. a 6. p. Balneji, Rekreji, 4. p. Balneu, Rekreu, 5. p. Balneo, Rekreo, 7. p. Balneou, Rekreou (Balneji, Rekreji).

MK

Jak vyslovujeme název řeky Tisa

V období významných jednání v Čierné nad Tisou se v rozhlase a v televizi objevilo kolísání ve výslovnosti názvu Tisa; slabika ti se vyslovovala jak měkce, tak i tvrdě. Při vyslovování slovenských vlastních jmen dodržujeme v češtině spisovnou výslovnost slovenskou. Podle ní název řeky Tisa, a také jmen Tisovec, Tisovník, Tisinec, Potisie, příd. jmen (po)tiský atd., vyslovujeme (podle sdělení pracovníků Jazykovedného ústavu L’. Štúra SAV v Bratislavě) s měkkým ť, tedy [ťisa]; tuto výslovnost uvádí i Slovník spisovného jazyka českého. Výslovnost [tysa] se v slovenštině pociťuje jako hungarismus.

MK

Naše řeč, ročník 52 (1969), číslo 1, s. 64

Předchozí Alexandr Stich: Stupňování přídavného jména vzrušující

Následující Bohuslav Havránek: Teorie spisovného jazyka