Časopis Naše řeč
en cz

Z obchodní češtiny

František Novotný

[Hovorna]

(pdf)

-

Ctěná redakce! Mám prosbu. Věnujete po zásluze stálou pozornost politické a zpravodajské části denního tisku; ale neméně toho zasluhuje též zadní oddíl našich novin, t. zv. Národní Hospodář, který jest posud po stránce jazykové ubohou popelkou. Tak čteme napořád, že »bankovní papíry byly obchodovány« (místo: s bankovními papíry bylo obchodováno, se obchodovalo, srovn. I. ročník »Naší Řeči«, str. 313). Pod nadpisem »Trh českých hodnot« čtli jsme v Nár. Listech: Valné hromady pivovarů upoutaly pozornost širší veřejnosti do té míry, že jejich akcie jsou stále poptávány (místo: jest po jejich akciích stále poptávka). Ve Venkově pak byla zpráva, že Česká obch. společnost vyplácí dividendu proti předložení kuponů (místo na kupony, nebo na předložené kupony). Redaktoři této části neměli by otiskovati zprávy bankami jim zasílané mechanicky a bez prohlédnutí.

Fr. Novotný, rada zem. s. v Plumlově

Naše řeč, ročník 3 (1919), číslo 3, s. 94

Předchozí F. N.: Sté výročí

Následující Listárna