Časopis Naše řeč
en cz

Jak vyslovujeme Montreal?

Miloslava Knappová

[Drobnosti]

(pdf)

-

V průběhu světové výstavy EXPO 67 se objevila i otázka, jak vlastně vyslovovat název města Montreal, v kterém se výstava konala.

Naše základní kodifikační příručky, tj. Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovného jazyka českého, doporučují prozatím výslovnost anglickou [montriól]. Domníváme se, že by se neměla opomíjet ani výslovnost francouzská.

Skutečnost je totiž taková, že Kanaďané anglického původu tvoří víc než 40 % obyvatelstva země, Kanaďané francouzského původu asi třetinu; Kanada je tedy vlastně dvojjazyčná. Má i dvojí kulturu. Mluví a píše se v ní jak anglicky, tak i francouzsky; oba jazyky jsou pokládány za úřední řeč. — Sama výstava EXPO 67 byla otevřena ve francouzské provincii Quebec (název je vyslovován jak anglicky [kwibek], tak i francouzsky [kebek]), v městě, jehož název je francouzského původu: slovo montréal je stará podoba pojmenování, jež odpovídá la[308]tinskému mons regalis a které by dnes mělo podobu Mont Royal, česky Královská hora (názvem Montreal bylo město pojmenováno na počest Ludvíka XIII. r. 1692).

Vzhledem k francouzskému původu jména Montreal i k úřední dvojjazyčnosti Kanady bychom tedy měli považovat v češtině za správnou jak výslovnost podle angličtiny [montriól], tak podle francouzštiny. Francouzská výslovnost s nosovkou, popř. s přízvukem na poslední slabice (mõreal) je ovšem afektovaná a nedoporučuje se. Jako v jiných případech užíváme počeštěné francouzské výslovnosti [montreal]; její výhodou je bezesporu to, že je shodná s pravopisnou podobou názvu.

Naše řeč, ročník 50 (1967), číslo 5, s. 307-308

Předchozí Miloš Helcl: „Ocelokůlna“, nebo ocelová kolna?

Následující Miloslav Sedláček: Jarní práce v jahodárně