Časopis Naše řeč
en cz

Vracivý, či vratný obal?

Jaroslav Kuchař

[Drobnosti]

(pdf)

-

Na některých obalech se zbožím, které přichází do našich obchodů od dodavatelů, např. na lepenkových krabicích s hračkami, s knihami, na obalech s cukrem apod., začínají se v poslední době objevovat nápisy jako Vracivý obal nebo dokonce Vracovitý obal. Čtenáři denního tisku, jakož i pracovníci obchodu mají oprávněné pochybnosti, zda jsou tu přídavná jména vracivý, popřípadě vracovitý správná, a ptají se, zda by nebylo vhodnější psát na obaly např. Obal vraťte! nebo Obaly se vracejí.

Především k věcné stránce těchto dotazů: Hospodárnost žádá, aby se velká část tzv. přepravních a distribučních obalů, tj. obalů, které nedostávají přímo spotřebitelé, vracela po vyložení zboží zpět k dodavateli; těchto obalů se pak používá k zasílání zboží několikrát po sobě. O které obaly jde, je stanoveno přímo v ministerské vyhlášce. Tam je zároveň uvedeno, že nebudou-li takové obaly vráceny, je nutno je zaplatit.

Vzniká otázka, jak pojmenovat takové obaly, které je třeba vracet nazpět, aby jich mohlo být použito několikrát. Přídavné jméno vracovitý, ani přídavné jméno vracivý, která se už v příslušných pojmenováních objevila, nejsou vhodná. Vracovitý proto, že se česká přídavná jména netvoří ze slovesných základů příponou -ovitý. Jména jako pracovitý nebo trucovitý, která jsou zdánlivě stejně utvořena, jsou odvozena ze základů pracovat, trucovat pouhou příponou -itý. V češtině však neexistuje sloveso „vracovat“ (je jen vracet), a proto je přídavné jméno vracovitý utvořeno nesprávně.

Nevhodné je však i přídavné jméno vracivý v pojmenování vracivý obal. Přídavná jména dějová, tvořená ze slovesných základů příponou -vý, popř. -ivý, mají převážnou většinou význam činný, např. [125]hravý je ten, kdo si (často) hraje; usměvavý, kdo se (často) usmívá; léčivé je, co léčí, co má schopnost léčit; a podobně svítivé je, co svítí, co je určeno k svícení.

V našem případě však nejde o obal, který se sám vrací, který má schopnost se vracet, nejde tu tedy o vyjádření oné aktivní činnosti. Obal musejí vracet lidé, jde tedy věcně o obal, který je určen k tomu, aby byl vracen. K vyjádření tohoto pojmu »způsobilosti k něčemu ve smyslu trpném, pasívním« se zpravidla užívá jiných typů přídavných jmen, zejména přídavných jmen na -ný: Tak pitná voda je voda, která je určena k pití ve smyslu trpném, která se pije; a stejný význam mají přídavná jména na -ný ve spojeních kujné železo, chovný dobytek, orná půda, násypná kamna atd. V našem případě je tedy správně utvořeno přídavná jméno vratný, vratný obal.

Toto spojení, vratný obal, bude také normalizováno v připravované normě ČSN - Názvosloví obalové techniky jako odborný název, a mělo by se ho tedy závazně užívat.

Zbývá ještě odpovědět na otázku, zda by nebylo vhodnější formulovat jinak vlastní nápisy na obalech, třeba Obaly se vracejí nebo Obal vraťte!. První stylizace, Obaly se vracejí, není vhodná proto, že se nevracejí obaly všechny, nýbrž jen ty, které jsou stanoveny ve vyhlášce. Druhá stylizace, Obal vraťte!, je sice lepší, vyjadřuje přímo výzvu k vrácení daného obalu, tato výzva nemá však takovou míru závaznosti, jakou má prostý nápis Vratný obal. Tímto nápisem totiž odběratele upozorňujeme na to, že jde právě o onen obal, který je podle vyhlášky nařízeno závazně vrátit.

Naše řeč, ročník 43 (1960), číslo 3-4, s. 124-125

Předchozí František Daneš: Ochutit

Následující Karel Sochor: Motel