Časopis Naše řeč
en cz

Orlická přehrada — u Orlíka, nebo na Orlici?

Zd. Hrušková

[Okénko z naší poradny]

(pdf)

-

Dostali jsme několik dopisů, v nichž se pisatelé ptají, zda je správné pojmenování Orlická přehrada pro nově vznikající vodní dílo u Orlíka, a uvažují, zda by nemělo být pojmenováno jinak, např. Orlíkovská přehrada, „protože takto si mohou nezasvěcení myslit, že jde o přehradu na Orlici“. Název Orlická přehrada jakožto pojmenování velkého vodního díla u Orlíka je však utvořen správně. Podobně jako k jménům Mělník, Lipník apod. náleží přídavná jména mělnický, lipnický, tvoříme i ke jménu Orlík přídavné jméno orlický. Souzvučnost těchto přídavných jmen s přídavnými jmény tvořenými od jmen Orlice, Lipnice neodstraníme, a proto nezbývá než se tam, kde je to nezbytné, vyhnout možné záměně vhodným opisem, např. přehrada u Orlíka nebo přehrada Orlík.

Naše řeč, ročník 41 (1958), číslo 3-4, s. 112

Předchozí Vladimír Procházka: Příjmení Procházka jako označení navrátivšího se zběhlého poddaného

Následující Oznámení