Časopis Naše řeč
en cz

Alpinismus

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. F.) je slovo mezinárodní a původu německého není. Jeho základem je latinské přídavné jméno alpinus, franc. alpin (= alpský), které bylo ve franštině zpodstatněno jednak příponou -iste = alpiniste (kdo zlézá alpské hory), jednak příponou -isme = alpinisme (sport záležící v zlézání vrcholů alpských). Z franštiny přešla obě tato slova do jazyků jiných, mezi nimi i do němčiny a k nám. Slova cizí přejímáme zpravidla v té formě, jakou mají v jazyce původním, a proto zaváděti v češtině tvary alpista a alpismus nepokládali bychom za správné, protože je to komolení přejatého a ustáleného termínu cizího, ničím neodůvodněné. To bychom stejným právem, vlastně neprávem, mohli zaváděti názvy morfista m. morfinista, luterismus m. luteranismus (ale ovšem luterství), josefismus m. josefinismus atd. Jaký účel a smysl by měly takové opravy, bylo by zajisté těžko říci. Češtějšími by se taková slova nestala a správnější najisto nejsou.

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 4, s. 125

Předchozí Z našich časopisů

Následující Bez…