Časopis Naše řeč
en cz

Ivan Olbracht zemřel

[In Memoriam]

(pdf)

-

Ivan Olbracht zemřel
30. prosince 1952

S celým národem truchlí i česká jazykověda nad odchodem velkého realistického umělce a bojovníka za nový život. Ivan Olbracht, jako nejpřednější náš umělec slova., měl vždy blízko k naší práci; ani v době své těžké choroby nepřestal mít živý zájem o otázky kultury jazyka. Vzpomeňme tu jen, že Olbracht svým uměleckým dílem hluboko zasáhl do bojů o theorii spisovného jazyka a rozhodujícím způsobem působil na nové pojetí jazykové správnosti a že i jako člen pravopisné komise podepřel svou autoritou úsilí české jazykovědy o demokratisaci našeho pravopisu. Olbrachtův význam pro český jazyk a jeho kulturu zhodnotí Naše řeč v příštím čísle.

Ústav pro jazyk český Československé akademie věd, kterému je svěřena péče o náš národní jazyk, bude se vždy snažit, aby odkaz národního umělce Ivana Olbrachta uchoval stále živý pro všechny, kterým leží na srdci rozkvět našeho jazyka, aby šel po cestách, které on ukazoval. Čest jeho světlé památce!

Naše řeč, ročník 36 (1953), číslo 1-2, s. 61

Předchozí Karel Sochor: Jazykověda pomáhá dolům a hutím

Následující Karel Sochor: Nová odborná slova z denní praxe