Časopis Naše řeč
en cz

Oznámení

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

OZNÁMENÍ
ze semináře pro slovanskou filologii při filosofické fakultě Masarykovy
university v Brně, Grohova ul. 7.

Slovanský seminář filosofické fakulty v Brně, Grohova ul. 7, hledá 24., 27., 28. a 29. ročník Naší řeči. Mohl by mu někdo z našich čtenářů pomoci? Seminář uhradí všechna vydání s tím spojená. Nabídku laskavě pošlete na adresu uvedenou nahoře.

Naše řeč, ročník 32 (1948), číslo 2-3, s. 60

Předchozí Ludvík Chada: Dodatek ke zprávě NŘ XXXI, 172 n.

Následující Věra Mazlová: Ještědské nářeční rysy v díle Karoliny Světlé