Časopis Naše řeč
en cz

Oznámení

[Editor's notice]

(pdf)

-

OZNÁMENÍ
ze semináře pro slovanskou filologii při filosofické fakultě Masarykovy
university v Brně, Grohova ul. 7.

Slovanský seminář filosofické fakulty v Brně, Grohova ul. 7, hledá 24., 27., 28. a 29. ročník Naší řeči. Mohl by mu někdo z našich čtenářů pomoci? Seminář uhradí všechna vydání s tím spojená. Nabídku laskavě pošlete na adresu uvedenou nahoře.

Naše řeč, volume 32 (1948), issue 2-3, p. 60

Previous Ludvík Chada: Dodatek ke zprávě NŘ XXXI, 172 n.

Next Věra Mazlová: Ještědské nářeční rysy v díle Karoliny Světlé