Časopis Naše řeč
en cz

„Železná opona“

Otto F. Babler

[Drobnosti]

(pdf)

-

V posledních letech se téměř na celém světě a také u nás vžil výraz „železná opona“ jako označení pro neprodyšnou přehradu mezi politickými bloky, konkretněji řečeno, mezi blokem východním a blokem západním. „The Iron Curtain“, „le rideau d’airain“, „der eiserne Vorhang“, „železnaja kurtina“, „železná opona“ jsou výrazy, které se téměř denně objevují na stránkách novin a odtamtud pronikly do představ lidu i do jeho frazeologického slovníku. U takovýchto okřídlených rčení bývá vždy nesnadné zjistiti původce a pramen, zejména tehdy, stanou-li se majetkem mezinárodním. Proto zde se zájmem zaznamenáváme, že se původce výrazu „železná opona“ sám hlásí o uznání svého autorství. Je to St. Vincent Trowbridge. V londýnském časopise Notes and Queries (Vol. 193, No. 1, ze dne 10. ledna 1948) píše: „V červnu 1945 jsem byl demobilisován… Toho léta jsem napsal článek o těžkostech vojenské správy v Evropě, který obsahoval také větu: Napříč Evropou je železná opona… Tento článek byl otištěn v týdeníku Sunday Empire News ze dne 21. října 1945 a redaktor sám mu dal nápis Železná opona napříč Evropou. Není autorského práva, které by chránilo raženou metaforu anebo výraz, jenž upoutá obrazotvornost lidu. O tři měsíce později se výrazu „železná opona“ obecně užívalo ve Fleet Street, o šest měsíců později ve Westminsteru a o rok později se o něm v tisku psalo jako o ‚páně Churchillově jadrném výroku‘.“

Naše řeč, ročník 32 (1948), číslo 2-3, s. 60

Předchozí Trestný kop

Následující Ludvík Chada: Dodatek ke zprávě NŘ XXXI, 172 n.