Časopis Naše řeč
en cz

Tvary slovesa „ržáti“

[Drobnosti]

(pdf)

-

Podle dokladů uložených v Slovníku jazyka českého má sloveso ržáti zpravidla jenom tvary z kmene minulého: nejčastěji podstatné jméno slovesné (73 : 66 ržání, 2 ržaní, 2 rzání, 3 rzaní), potom příčestí minulé činné (25 : 11 ržál, 9 ržal, 1 rzál, 2 rzal, 1 řál) a infinitiv (6 : 5 ržáti, 1 rzát). — Všech tvarů z kmene přítomného je zaznamenáno jenom 12; je v nich kolísání mezi vzorem „mazati“ (rže u Jungmanna, ržou u Sv. Čecha, Jiráska, F. S. Procházky a Vančury; ržoucí u Vinařického) a vzorem „dělati“ (ržají u Pokorného a u Závady, ržající dvakrát u Pflegra a u Legra, ržijící u Kaliny).

Naše řeč, ročník 32 (1948), číslo 1, s. 20

Předchozí Bš. (= Josef Beneš): Příjmení Dedera

Následující Jiří Haller, V. Š.: O českém záporu. I

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1