Časopis Naše řeč
en cz

„Všeplenární“

[Drobnosti]

(pdf)

-

(V. W.) Na letáčku jedné politické strany čteme pozvání k „všeplenární schůzi o otázkách vnitro- i zahraničně politických“ a jsme s ním málo spokojeni. Slovo „všeplenární“ je výraz tak nadbytečně zesílený, jako kdybychom říkali „všeúplný, všecelý, všekaždý, všeplný…“ Člověk mající cit pro skutečný význam slov a pro přiměřenost vyjadřování jistě by takového přes míru vzmocněného výrazu neužil. Ani s výrazem „vnitro- i zahraničně politický“ nelze souhlasit, neboť není ve shodě s českým vyjadřováním. Pisatel by se mu byl snadno vyhnul, kdyby byl napsal „o otázkách vnitřně i zahraničně politických“ anebo prostě „o otázkách vnitřní a zahraniční politiky“.

Naše řeč, ročník 30 (1946), číslo 8, s. 160

Předchozí Lidový

Následující Vladimír Šmilauer: O jménech našich řek