Časopis Naše řeč
en cz

Květnová soutěž na nové knihy pro mládež

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

K prvnímu státnímu svátku 28. října v osvobozeném státě vypisuje Ústřední učitelské nakladatelství v Praze, které je majetkem odborových organisací [188]učitelských, dvojí soutěž na nové knihy pro mládež. Do první skupiny budou přijímány rukopisy v rozsahu nejméně 10 tiskových archů, určené mládeži od 7. do 15. roku.

I. cena 40.000 Kčs

II.   „   25.000   „

III.  „   15.000   „

IV.  „   10.000   „

V.   „     5.000   „

Do druhé skupiny budou přijímány rukopisy v maximálním rozsahu 3 tiskových archů, určené mládeži od 9. do 11. roku.

I. cena 8.000 Kčs

II.   „   5.000   „

III.  „   3.000   „

Vedle ceny se autorům zaručuje i obvyklý honorář v procentech z vydaných knih. Nakladatelství si vyhrazuje vydati za obvyklý honorář i dobré práce cenou nevyznamenané.

V porotě zasedají zástupci Výzkumného pedagogického ústavu v Praze a v Brně, Ústřední odborové rady učitelské, zástupce Syndikátu českých spisovatelů a zástupce nakladatelství.

Námět prací může býti vybírán úplně libovolně, nakladatelství však očekává, že všechny práce budou prodchnuty novým duchem a nebudou nijak v rozporu s idejemi, na nichž budujeme nový život v republice. Soutěž je anonymní. K rukopisům autoři přiloží zalepenou obálku se svou adresou; obálka bude označena heslem a názvem předložené práce. Rukopisy do soutěže se přijímají do 28. února 1946. Výsledek soutěže bude ohlášen 5. května 1946.

Naše řeč, ročník 29 (1945), číslo 7-8, s. 187-188

Předchozí Jiří Haller: Péče o mateřský jazyk v sovětské škole a v české škole

Následující Co dělat?