Časopis Naše řeč
en cz

Poznámka

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

K výkladu V. Machka o slově plivník (NŘ XXIX, 61) třeba na str. 62, ř. 3. shora, za slovy „nepřesným postupem významoslovným“ dodati: Rovněž tak na plenný, pliný (viz níže) bylo správně poukázáno již dříve (ČČM 1857, 284), srov. i I. J. Hanuš, O methodickém výkladu pověstí slovanských (Praha 1862), 290, pozn. 19.

Naše řeč, ročník 29 (1945), číslo 5-6, s. 144

Předchozí Bš. (= Josef Beneš): Vašatý, Bradý a podobná příjmení

Následující Předplatné na rok 1945 činí K 35 —