Časopis Naše řeč
en cz

NAŠE ŘEČ blahopřeje p. univ. prof. dr. EMILU SMETÁNKOVI k sedmdesátým narozeninám

Jiří Haller, Kvido Hodura, František Oberpfalcer, Vladimír Šmilauer

[Články]

(pdf)

-

Slovutný a drahý pane profesore,

letos 14. října se dožíváte sedmdesátých narozenin. Naše řeč je od samého svého počátku až podnes těsně spjata s Vaším jménem a s Vaší činností. Jste jediný z jejích zakladatelů a prvních redaktorů, který po celých těch devětadvacet let stále stojí v jejím čele a věnuje jí svou práci a své vědění. S hlubokou oddaností myslíme na Vás a jménem redakční rady, jakož i všech čtenářů Naší řeči Vám i sobě upřímně přejeme, abyste ještě dlouhá léta v dobrém zdraví byl nám všem mistrem a strážcem našeho mateřského jazyka, jako jste byl dosud.

Za redakční radu:

Jiří Haller,
Kvido Hodura,
František Oberpfalcer,
Vladimír Šmilauer

Naše řeč, ročník 29 (1945), číslo 5-6, s. 97

Předchozí Předplatné na rok 1945 činí K 35 —

Následující Josef V. Bečka: Přídavné jméno jmenné v nové češtině