Časopis Naše řeč
en cz

Poznámka redakce

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Toto číslo bylo v podstatě vysázeno už koncem března 1945.

Naše řeč, ročník 29 (1945), číslo 2, s. 48

Předchozí Augustin Jar. Doležal: Nemocniční lístek

Následující Předplatné na rok 1945 činí K 35 —