Časopis Naše řeč
en cz

Několik málo

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. N.) Spojení několik málo dní, něco málo peněz a p. nejsou nesprávná. Vyjadřují se tak i nejlepší spisovatelé, na př. Jirásek (jen několik málo čísel, za několik málo let, jen několikrát málo za svého živobytí), Vrchlický (ještě něco málo o posledních věcech člověka), Kosina (před něco málo lety); viz PS s. v. několik, něco, málo. A mluví i píše se tak u nás odedávna; Jungmann cituje příklady z Veleslavína (málo něco, něco málo, maličko něco, s několika málo penězi), z Řehoře Hrubého z Jelení (několika málo svědkův, několika málo penězi), z bible Kralické (s několika málo muži), z Prefáta z Vlkanova, z Hájka atd. Je to způsob běžný i v jiných jazycích (srov. na př. franc. quelque peu d’argent „něco málo peněz“), a bylo by tedy sotva správné hledat pro výrazy české vzor v němčině; v češtině mohlo toto vyjadřování vzniknout stejně snadno jako v jazycích jiných. Příslovce málo se ve významu omezovacím spojuje i s četnými jinými slovy, zvláště s komparativy (málo více, málo větší, málo menší, málo výše a p.) a se vztažnými zájmeny i příslovci (málokdo, málokterý, málokde atd.). Soudíc podle Jungmannova slovníku, říkávalo se snad i „málo kolik“ (srov. na př. málo koliks mílí, Prefát; před málo kolikas lety, usus), ale dnes tak neříká asi už nikdo.

Naše řeč, ročník 29 (1945), číslo 1, s. 23

Předchozí Mauric Remeš: Loštická tvář

Následující Bš.: Prosy Františka Jakubova nebo F. Jakubůva či F. Jakubův?