Časopis Naše řeč
en cz

Vyhnis

kvh. (= Kvido Hodura)

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. K. Z Prahy.) Příjmení českého filologa Čeňka Vyhnise (1842—1897), překladatele ze staroindičtiny a z řečtiny, vykládá Kotík (Naše příjmení 91) ze slovesa vyhníti. Myslíme však, že mnohem pravděpodobněji lze uvádět jméno Vyhnis v souvislost s příjmeními vzniklými z výrazů větných, rozličných průpovědí a výroků. Podle toho by bylo jméno Vyhnis zkráceným tvarem slovesného výrazu „vyhni se“ a znamenalo by člověka, který se rád nebo nerad uhýbal, ať ve smyslu původním či přeneseném. Podobně se tají ve jméně Zákrejs imper. zakryj se. Jiná příjmení, jež jsou zjevně založena na výrazech se základním imperativem, jsou na př. Osolsobě, Nechojdoma (nechoď domů), Nejezchleba, Skočdopole, Nastojte (Gebauer-Ertl, Mluvnice česká I, 155), Vraťsezase (Davídek, Doskočil, Svoboda: Česká jména osobní a rodová 82), Jezmaso (t. 29), Nepraš, Skovajsa a j.

Naše řeč, ročník 28 (1944), číslo 7, s. 164

Předchozí kgsk.: Příliš mnoho vztažných zájmen

Následující Předplatné na rok 1944 činí K 35 —