Časopis Naše řeč
en cz

Holínky

[Drobnosti]

(pdf)

-

(V. B.) O tom, proč třeba v slově holínka, holínky psát dlouhé í, vykládala NŘ. XIV, 42. Je to zdrobnělina k slovu holeň, a podobně jako se ke jménům kámen, řemen, jelen a j. tvoří zdrobněliny kamínek, řemínek, jelínek (z původního -ének), tak se ke jménu holeň vytvořilo jméno zdrobnělé holínka. Spisovná výslovnost zachovává dlouhé í v tomto slově podnes, a proto nemělo nové vydání Pravidel příčiny, proč tu měnit í v i, i když se snad v některých krajích nebo snad vůbec v jazyce obecném vyslovuje „holinka“.

Naše řeč, ročník 27 (1943), číslo 6, s. 144

Předchozí Beskydy

Následující Předplatné na rok 1943 činí K 35 —