Časopis Naše řeč
en cz

Mánové

[Drobnosti]

(pdf)

-

Jeden ze čtenářů nás upozorňuje, že nám v 1. čísle letošního ročníku NŘ. na str. 16 uniklo vážnější nedopatření. Praví se tam, že PS. píše slovo mánové (duše zemřelých předků u starověkých Římanů) „na rozdíl od Pravidel“ s á dlouhým; ale v Pravidlech českého pravopisu, starých i nových, píše se toto slovo také s dlouhým á. Pisatele svedla asi stylisace tohoto hesla v starých Pravidlech: „manové, množ., v. man; — mánové = duše zemřelých“, s heslem manové v čele. Proto zde ono nedopatření opravujeme. Na témž místě NŘ. o tři řádky dále třeba opravit ještě chybu tisku: „píše se však a krátké“ (místo „á krátké“).

Naše řeč, ročník 26 (1942), číslo 5, s. 159

Předchozí B-a.: Geus

Následující Rozkazovací způsob slovesa uvědomiti si a. p.