Časopis Naše řeč
en cz

Geus

B-a.

[Drobnosti]

(pdf)

-

Dr. F. Soldan nás požádal, abychom pověděli své mínění o pravopisu a významu slova geus. Otiskujeme proto tuto poznámku. — V Kritickém měsíčníku (r. III, č. 4, str. 184) vytkl V. Černý F. Soldanovi, že neumí psát toto slovo. Nemá se prý psát geus, ale gueux, jak je píší Francouzi. Zároveň, ovšem poněkud nelogicky, mu vytýká, že tomuto slovu přisuzuje význam „žebrák“, který si prý jako malý školák vyhledal ve francouzském slovníku. Jde tu mimo jiné hlavně o Soldanova slova, že Hlaváček „vrátil přezdívce geus její původní význam žebrák“. Z tohoto prý mylného výkladu si Soldan vykonstruoval svou theorii o sociálním cítění Hlaváčkově. — Výtky Černého zasluhují bližšího osvětlení. Slovo geus píše Soldan správně, přesně podle Příručního slovníka; tam čteme v I. díle na str. 789: „geus (vysl. géz), -a, m. příslušník nizozemského spolku těch, kdo bojovali proti Španělům v 17. století. Bás. žebrák.“ Ostatně i Holanďané píší geus a Němci píší Geuse (viz Mayerův nebo Dudenův slovník). Ale ani Černého výtka o významu toho slova není správná. Sám Hlaváček užíval výrazu geus ve významu buřiče vůbec (tedy nikoliv ve významu historických nizozemských povstalců) a spojil jej s představou žebráka. Není to nic zvláštního, vždyť i v samé holandštině má slovo geus vedle svého významu historického také platnost slova obecného (geus m. der Bettler, Landstreicher čteme v Nieuw Woordenboch der Nederduitsche en Hoogduitsche Talen 1895, str. 89).

Naše řeč, ročník 26 (1942), číslo 5, s. 159

Předchozí Alois Získal: Fukéř, fukýř

Následující Mánové