Časopis Naše řeč
en cz

Gin a džin

š.

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. V. B.) Gin, vyslov džin, anglická kořalka vyráběná destilací páry obilné s přísadou koření (PS.), a džin, duch v orientálních náboženstvích (nižší než anděl, může se objevovati v podobě lidské i zvířecí a vykonávati nadpřirozený vliv na lidi), jsou slova zcela rozdílná a není mezi nimi nijaké souvislosti na způsob české dvojice čert, ďábel : čert, druh likéru.

a) Gin je lidové zkrácení slova geneva (čti: džin-íva), které můžeme přes holandské genever a starší francouzské genevre sledovati zpět až k latinskému juniperus, jalovec. Byla totiž tato zlopověstná kořalka — na potírání ginového moru musil býti r. 1736 vydán zvláštní zákon — parfumována původně výtažkem jalovcovým.

b) Džin je pak arabský plurál, džinn, k singuláru džinní, démon, duch, anděl.

Naše řeč, ročník 25 (1941), číslo 3, s. 95

Předchozí Číslovky u jmen pomnožných

Následující -il.: Jak…, tak… ve větě záporné