Časopis Naše řeč
en cz

Číslovky u jmen pomnožných

[Drobnosti]

(pdf)

-

(F. J.) Při podstatných jménech pomnožných klademe místo číslovek základních číslovky druhové. Proto říkáme dvoje vrata, troje kamna, několikery housle a pod., nikoli „dvě vrata, tři kamna“ atd. Také jméno hodiny ve smyslu „přístroj k měření času“ je pomnožné, a proto nelze spojovat je s číslovkami základními. Ve větě „Pražská obec je dnes majitelkou padesáti veřejných hodin“ je tedy číslovky „padesáti“ užito chybně místo číslovky druhové padesaterých. Stejně by bylo třeba místo „letos bude zřízeno deset nových hodin“ napsati „letos bude zřízeno desatero nových hodin“ nebo „letos budou zřízeny desatery nové hodiny“; místo „v programu je zřízení dalších desíti (tří) hodin“ je správně „v programu je zřízení dalších desaterých (trojích) hodin.“

Naše řeč, ročník 25 (1941), číslo 3, s. 95

Předchozí Bez toho, aby…

Následující š.: Gin a džin