Časopis Naše řeč
en cz

Světla utonulá

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

František Kopeček: Světla utonulá. Nákladem vlastním. Expedice: Šlépěje. V Jinošově, p. Náměšť nad Oslavou.

Zapadlý nadšenec krásy opěvuje tu prózou lásku, rozkoš, manželství, práci, samotu, duši, hvězdy, pravdu, přírodu. Povznáší čtenáře nad všední život, noří jej do hlubin citů, osvěžuje mysl v proudech křišťálné poesie. Mluva spisovatelova tu plyne hudebním tokem, jest prosycena novými obrazy, účinnými protiklady, působí očistně, jímá lahodně. Nemá v sobě nic hledaného, násilného. Skromný básník moravský dal tu svým dumám snivý výraz. Vkusná úprava vnější se zvyšuje důmyslným obrazem mistra Fr. Bílka. Jakub Deml místo úvodního slova má zde otištěn dopis svůj Kopečkovi poslaný a odpověď Kopečkovu naň. Rovněž Bílkovi zde vytištěno poslání.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 10, s. 301

Předchozí E.: Judita

Následující B.: Česká prósa