Časopis Naše řeč
en cz

Počeštiti slovo „roentgen“?

[Drobnosti]

(pdf)

-

Není snad druhého oboru, v němž by bylo takové nebezpečí přestřelování, jako je při znárodňování cizích termínů. A nikde proto nemáme tak naléhavou povinnost nabádati stále k rozvaze a střízlivosti. Jeden ze čtenářů „Praktického lékaře“ vymáhal na příklad, aby byla počeštěna slova radiologie a roentgen. Zaznamenejme vděčně, že sami lékaři (doc. dr. Šváb a dr. K. Němec) zamítli takové požadavky, poukazujíce na to, že jde o slova plně mezi[96]národní a odborná, v slovu roentgen pak vůbec o jméno vlastní (objevitele). V těchto případech není ovšem počešťování na místě (Praktický lékař, XIX, 1939, č. 2).

Naše řeč, ročník 23 (1939), číslo 3, s. 95-96

Předchozí „Od něj“

Následující Vokálický nebo vokalický?